VerWeg & Dichtbij Nr. 1

Posted at december 1, 2010 by

In mei 2010 brachten wij het nulnummer uit van VerWeg&DichtBij, het ISO-Tijdschrift voor maatschappelijke, culturele en (sociaal)pedagogische vraagstukken. We ontvingen daarop veel meestal instemmende en soms lovende reacties over de inhoud en over de vormgeving. Vanzelfsprekend zijn wij daarmee ingenomen, evenals met het besluit van het management om het ISO-Tijdschrift tweemaal per jaar uit te brengen.
Hier is nummer een van dit cursusjaar. Ook nu een mix van artikelen, essays, interviews, rubrieken, columns en recensies. Een waaier aan stijlvormen die steeds vragen en dilemma’s belichten die van belang zijn voor de ontwikkeling en uitoefening van sociale beroepen – in het bijzonder maar niet exclusief in de grootstedelijke regio Rotterdam.
In dit nummer een interview over stadsproblemen en stadsjeugd met de jonge socioloog Illiass El Hadioui die zich wars toont van generalisering over culturen en van het accepteren van straattaal op scholen. Een essay over de ‘stand van het land’ en de overgang van ‘vanzelfsprekend links’ naar ‘vanzelfsprekend rechts’. Onder de titel ‘Dringen achter de voordeur’ een beschouwing over de dilemma’s waarvoor het opbouwwerk ‘nieuwe stijl’ zich geplaatst ziet. Een kritische bezinning over internationaliseringprogramma’s in het hbo. Een beschouwing vanuit een christelijk geïnspireerde overtuiging over het belang de deugd ‘trouw’ sterker te benadrukken. Een bespreking van het boek van Bas van Stokkom over de ‘verhuftering’ van de publieke ruimte. Verder columns over popmuziek, het belang van kunst en de last van vrijheid én recensies van de overzichtstentoonstelling van Kees van Dongen, van een documentaire en van een film.
Moge dit nummer gedachten, gesprek en debat over de besproken actuele vraagstukken uitlokken. Wij nodigen studenten en docenten van harte uit hun reactie op geplaatste artikelen in maximaal 200 woorden en voorzien van naam en e-mailadres naar de redactie te sturen. Deze zullen worden opgenomen in de rubriek ingezonden brieven in het volgende nummer. Suggesties voor eigen bijdragen zijn welkom op ons e-mailadres.

Redactie VW&DB

Category : Redactie