Gedragen door de gemeenschap

Posted at juli 12, 2011 by

Madeleine van Strijp > Mini-interview

Nabaouia Sarhane (Pedagogiek). Ik ben geboren vlakbij de hoofdstad Rabat. Hoewel wij als gezin vaak voor zes weken naar Marokko terugkeerden, spreek ik niet goed Marokkaans. De juffrouw van de basisschool zei tegen mijn moeder dat veel allochtone kinderen na de zomervakantie slechter Nederlands spraken. Om dit te voorkomen verplichtte mijn moeder ons om ook in Marokko Nederlands te blijven spreken. Wellicht is de band met mijn vaderland hierdoor wat verwaterd.

Als het meest dierbare van Marokko zie ik de onderlinge saamhorigheid: mensen bieden elkaar sneller hulp aan. Er is het gevoel dat je door de gemeenschap gedragen wordt.

Mijn moeder ervoer dat destijds in Nederland ook: zij werd bij aankomst in Nederland vriendelijk verwelkomd door een buurvrouw die haar hielp met Nederlands en andere praktische zaken.

Als keerzijde zie ik het feit dat je in Marokko, ook al wordt dit minder, nogal sterk veroordeeld kunt worden als je de dingen anders doet of als je nee zegt op een verzoek.

Dit werkt ook bij mij door: grenzen stellen is nog steeds niet mijn sterkste eigenschap.

In Nederland waardeer ik de keuzevrijheid, de mogelijkheid om nee te zeggen, de kansen die je kunt krijgen, los van vriendjespolitiek en de oordelen van mensen om je heen.

Tegelijkertijd zie ik ook de nadelen: het verlammende van een té grote keuzevrijheid, de afnemende hulpvaardigheid en de prestatiedruk.

Mijn hoop voor Nederland: dat mensen weer meer oog voor elkaar krijgen.

Category : Interview