Author Archive

Posted at april 25, 2012 by 0 Comment

‘Reciprocal Maieutic Approach’: een waardevolle ervaring

Hans Donders > In het kader van het EDDILI, een internationaal action research project dat zich specifiek richt op volwasseneneducatie, hebben we ervaring opgedaan met de ‘Reciprocal Maieutic Approach’ (RMA). Tijdens dit tweejarig project hebben organisaties die betrokken zijn bij ...

Category : Artikel
  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • delicious
  • digg