Atlas van het Hiernamaals

Posted at juli 19, 2011 by

Hans van den Broek > “A little girl asked her Dad, ’How did the human race appear?’ The Dad answered, ’God made Adam and Eve and they had children, and so was all mankind made.’ Two days later the girl asked her mother the same question. The mother answered, ’Many years ago there were monkeys from which the human race evolved.’ The confused girl returned to her father and said, ’Dad, how is it possible that you told me the human race was created by God, and mom said they developed from monkeys?’ The father answered, ’Well, Dear, it’s very simple. I told you about my side of the family and your mother told you about hers.’”

Met een collega kon ik eindeloos filosoferen over het ontstaan van de wereld. En met bovenstaande oplossing waren wij beiden tevreden. Een vergelijkbaar onderwerp passeerde regelmatig de revue: het leven na de dood. “Dood is dood”, zei hij altijd en ik liet dan nog iets volgen als: ”Leven blijft leven.” En verder hadden we het dan weer goed met elkaar.

In de geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals, geschreven door Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard, vind je een mooi overzicht van opvattingen over leven na de dood door de eeuwen heen. Het boek is om twee redenen een aanwinst. Ten eerste is de uitvoering van het boek heel fraai. Het brengt via gedetailleerde kaarten het landschap na de dood prachtig in beeld. Daarbij doet het recht aan diverse opvattingen en mensvisies. De Mesopotamische en Perzische onderwerelden, het oud-Egyptische dodenboek, het hemelse Jeruzalem, het hiernamaals van Dante Alighieri, het Walhalla van de Kelten, maar ook de denkbeelden van de Barok, de Renaissance en de hedendaagse filosofie en theologie. Zo valt te lezen dat Paus Benedictus XVI nog in 2007 het deel van het voorgeborchte van de hel waar de zielen van ongedoopte kinderen verblijven uit de katholieke geloofsleer heeft laten schrappen. Op een heuse metrokaart kun je terugvinden waar hedendaags geloofslijnen van hel tot hemel en van iets naar niets kunnen leiden en elkaar tegelijk kunnen kruisen (gelukkig maar).

Wat in het boek ook mooi tot uitdrukking komt, is dat het beeld dat we hebben (of juist niet hebben) van het leven na de dood van invloed is op de eigen levensvisie en bijbehorende deugden. De kaarten geven dan ook vaak precies weer waar personen met opvallende eigenschappen zullen belanden. Op de louteringsberg (van Dante) is plaats ingeruimd voor afgunstigen en voor de zuipschuit. We vinden er ook het plaatsje Gat in de hand. Blijkbaar hangt je plek later samen met een deugdzaam leven nu. Ook verschijnt meestal een rechter die je ter verantwoording roept. Dat is al te zien bij de oude Griekse onderwereld, waar Zeus persoonlijk met je afrekent. Zelf heb ik wat meer met reïncarnatie: als iemand je onrechtvaardig behandelt, dan gaat hij dat in een volgend leven weer goed maken. Ik weet niet zeker of het waar is, maar het voelt wel lekker.

Ik kan het boek aanraden voor elke sociale professional die zich op een originele manier wil verdiepen in de diverse visies op de ontwikkeling van de mens die actueel waren of zijn. Het is jammer dat veel stromingen, minder gangbaar werk en het onderzoek naar bijna-doodervaringen van Pim van Lommel niet aan bod komen.

Voor het overige wens ik je vele prettige uren toe in het Nieuw Aardse Koninkrijk, in de Midgard, in het Huis van Vrede, aan de Serene Kust, in de Gloria bij Sint Juttemis en in de Rijstebrijbergen. Maar mijd de plaatsjes Bangebroek, Watje en Lamlendig om niet te verzeilen in het Moeras der Ontuchtplegers, de Kwelkraters of, erger nog, het Land van Lucifer.

Guido Derksen, Martin van Mousch en Jop Mijwaard,
Geïllustreerde Atlas van het Hiernamaals.
Nieuw ­Amsterdam, Amsterdam 2010.
ISBN 9789046809020. Prijs: € 24,95.

Category : Bespreking