Redactioneel – Nr. 2.

Culturele diversiteit
Samenlevingen veranderen. In geen enkele maatschappij is iedereen het in alles met elkaar eens. Mensen gedragen zich verschillend. Gebruiken en overtuigingen wijzigen bovendien in de tijd. Samenlevingen zijn niet statisch en uniform, maar juist in toenemende mate dynamisch en pluriform. Zo neemt sinds enkele decennia de vergrijzing gestaag toe, hebben steden een sterk multi-etnisch karakter gekregen, lopen levensstijlen sterk uiteen. Binnen en tussen sociale groeperingen is de afstand tussen hoog en laag groter en zijn de verschillen dieper geworden.
De een ziet in toename van diversiteit vooral verval van gemeenschappelijke bindingen en de dreiging van fragmentering van de samenleving in een archipel van geïsoleerde subculturen. Daartegenover staan anderen die juist bevreesd zijn voor gedwongen uniformering, een proces waarbij overheid en samenleving één model van ‘normaliteit’ opleggen aan alle inwoners. Een groot deel van de bevolking schippert tussen beide ­uitersten.
In dit nummer bijzondere aandacht voor de aanwas van Oost-Europese, vooral Poolse migranten en de vragen die dit in Nederland opwerpt. Een interview met bijzonder hoogleraar Trees Pels over opvoeding en het snelle proces van individualisering dat zich voltrekt in vele migrantengezinnen. Een essay over de spanning tussen eenheid en verscheidenheid met een pleidooi voor het samengaan van culturele diversiteit en radicale tolerantie van individuele vrijheid. Een filosofische beschouwing over wegen en dwaalwegen van het individu en de verhouding tussen beroep en roeping binnen het sociaal werk.
Verder mini-interviews met een viertal studenten – migrantenkinderen – uit verschillende landen van herkomst. Daarnaast rauwe stadspoëzie van de Rotterdamse dichter Henk Houthoff, enkele columns en aandacht voor kunst en cultuur. Tenslotte besprekingen van een studie naar succesvolle en falende migratiepraktijken in 28 wereldsteden en van de beelden en ideeën die zich in uiteenlopende culturen hebben ontwikkeld over een leven ná de dood.
In dit nummer zijn een zestal illustraties opgenomen van derdejaars studenten van de afdeling Illustratie van de Willem de Koning Academie: Sanne Dietz, Ruben Maalman, Charlotte Provot, Vera Verseput, Sharon van Wijngaarden en Ingrid Wuyster. Hun werk is een selectie uit een groter aanbod ontwerpen bij het thema van dit nummer van VW&DB: ­culturele diversiteit. In volgende nummers zetten wij de samenwerking met de afdeling Illustratie van de Willem de Koning Academie graag voort.

Redactie VW&DB