Colofon

Hoofdredacteur
Will van de Laak

Eindredactie
Will van de Laak
Bert Steenbeek
Madeleine van Strijp

Redactie
Bouchra Abdellaoui
Rob Arnoldus
Hans van den Broek
Bert Steenbeek
Madeleine van Strijp

Medewerkers aan dit blog
‘Buurtbewoner’

Tim Black
Hiskia Coumou
Clementine Degener
Fethi Demiryürek
Tine van Duijn
Hafida Elgharbaoui
Mineke van Essen
Eeke van de Graaf
Harrie Houtbeckers
Marianne Lindhout
Hilary Mantel
Irina Nojoredjo
Ester Oosterveen
Frank Post
Leo Stilma
Etienne Vermeulen

Illustraties
Aniek Bartels
Tim Blom
Ming Ho
Sebastian Krüger
Sidney Latuperíssa
Charlotte Provot
Brent Wouda
Yassine Salihine
Lenny Steenbeek

Fotografie
Bouchra Abdellaoui
Leo van Elderen
Vormgeving
Brent Wouda
Bas Jongerius

Redactie-adres
Museumpark 40
3015CX Rotterdam
Mailadres Redactie
VWenDB@hro.nl

Vormgeving
Brent Wouda
vanbrent.nl

Drukkerij
Bestenzet
Zoetermeer