Aandacht voor gepruts en gepriegel

Posted at oktober 29, 2011 by

Madeleine van Strijp > mini-interview met Eeke van de Graaf, kerndocent en betrokken bij het ­AD-programma Pedagogisch-Educatief Medewerker
De handelende pedagogiek, de hbo-pedagogiek, is meer dan de academische pedagogiek te beschouwen als een ambacht: elk kind in ontwikkeling is uniek en je kunt niet toe met één recept. Je moet de tijd nemen om goed naar een kind te kijken en je moet ook betrokken zijn bij het kind en zijn ouders. Als je niet goed kijkt, dreig je alleen de oppervlakte te zien, dat wat niet goed of afwijkend zou zijn aan een kind. Door je betrokkenheid kun je ergens waarde aan toekennen, ook of juist aan kinderen die niet ‘perfect’ zijn.
Dat ambacht zit trouwens ook in het werk van de pedagogisch medewerkers op mbo-niveau. Het wordt soms onderschat hoeveel eer en vakmanschap je daar in kunt leggen als je het goed wilt en kan doen.

Doordat managers zonder inhoudelijke kennis, zeker in de kinderopvang, meer en meer de toon gaan zetten, dreigt het gevaar dat het ambacht verloren gaat: alles moet snel en efficiënt en resultaatgericht.
Op de Hogeschool zie je eveneens dergelijke tendensen. Bijvoorbeeld in het feit dat de vierdejaarsstage helemaal is komen te vervallen en dat in het derde jaar tijdens de stage tijd ingeruimd moet worden voor onderzoek en het maken van een beroepsproduct. De ervaring van het stagelopen op zich komt daarmee in de knel en daarmee de bevordering van het vakmanschap.
Kinderen zijn zelf helemaal niet snel en efficiënt! Een kind leert op een heel ambachtelijke manier: door te ervaren met alle zintuigen en door langzaam de complexiteit van dingen te ontdekken. Dat kunnen wij onze studenten soms niet gunnen.

Ook ouders lukt het niet altijd om aandacht op te brengen voor het gepruts en gepriegel van hun kinderen, omdat ze veel (moeten) werken en er de waarde niet van zien. Bij grootouders zie je dat geduld gelukkig vaak wel terug.

Vakmanschap wordt ook bevorderd door het hebben van een visie en door kritisch nadenken en reflecteren. Sinds kort zit Ethiek dan ook in onze opleiding verweven. Reflectie zou eigenlijk nog meer vorm en aandacht moeten krijgen: Hoe werk je met zowel hoofd, handen als hart? Dat is volgens mij de kern van een ambacht.

Category : Interview